IoT - sanastoa

IoT - sanastoa

IoT =  Internet of Things, laitteiden ja esineiden internet

Tietoturva-aukko eli haavoittuvuus (engl. Vulnerability) =  virheet, joiden avulla ulkopuolinen voi päästä tekemään kohdetietojärjestelmässä toimia, joita ei normaalisti pitäisi päästä tekemään.

Tietoturvaloukkaus (engl. data security breach) =  tapahtuma, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu tai luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta tietoihin.

Palvelunestohyökkäys (engl. denial-of-service attack, DoS attack) =  verkkohyökkäys, jossa pyritään estämään verkkosivuston tarkoitettu käyttö häiritsemällä sen toimintaa. Tavallisimmin tämä toteutetaan kohdistamalla verkkosivustolle niin paljon liikennettä, että tämä ei käytännössä kykene palvelemaan asiakkaitaan.

Palvelunestohyökkäys (engl. denial-of-service attack, DoS attack) =  Useista lähteistä tapahtuvaa hyökkäystä kutsutaan erityisesti nimellä hajautettu palvelunestohyökkäys (engl. distributed denial-of-service attack, DDoS attack). Tällöin usein käytetään usein kaapatuista tietokoneista koostuvaa botnettiä.